CoinMarketCap

CoinMarketCap

【集解】弘景曰∶马蓼生下湿地,茎斑,叶大有黑点。【气味】辛、苦,温,有大毒。

生附配干姜,补中有发,仲景干姜附子汤、通脉四逆汤是也。六月有花,八月结实。

时珍曰∶取蓖麻油法∶用蓖麻仁五升捣烂,以水一斗煮之,有沫撇起,待沫尽乃止。【集解】《别录》曰∶野狼毒生秦亭山谷及奉高。

弘景曰∶今生下湿地甚多,极似马蓼而甚长大。畏防风、黑豆、甘草、人参、黄。

每空心盐汤下十丸。此方本治腰,而效乃如此。

【集解】《别录》曰∶菟丝子生朝鲜川泽田野,蔓延草木之上。【气味】辛,温,无毒。

Leave a Reply